Doftprov

Ett doftprov görs för att säkerställa att hunden kan doften samt att föraren kan läsa sin hund. För att få tävla behövs ett godkänt doftprov för aktuell klass. Ett godkänt doftprov gäller hela hundens liv och för alla förare som vill tävla med hunden. 

Ett doftprov består av tolv behållare, där en av de innehåller måldoften i form av hydrolat. Hunden ska identifiera rätt behållare på tre minuter.

Behållarna som används under provet är kartonger (calzone-pizzakartonger) de ligger i antingen två linjer 6st på vadera rad eller 12st i en lång linje.

Ett doftprov kan genomföras antingen inomhus eller utomhus.

De hydrolater som används i doftprov är:

 • NW1: Eukalyptus
 • NW2: Lagerblad
 • NW3: Lavendel

Frågor & Svar

Hur går ett doftprov till?

Du tillsammans med din hund går utefter linjerna upp och ner, fram och tillbaka så många gånger ni vill under de 3 minuterna ni har på er.

Tiden startar när hunden eller föraren passerat startlinjen eller när domaren muntligt meddelar att tiden har startat.

När det är 30 sekunder kvar av provet meddelar tidtagaren detta till föraren. 

När föraren tror att hunden hittat rätt behållare meddelar föraren detta genom att tydligt säga "markerat". Tiden stoppas när föraren sagt "markerat" och då meddelar domaren om det är rätt eller fel. Föraren ska om domaren frågar kunna visa var hunden visat att gömman är.

Du får belöna din hund under provet men föraren ansvarar för att smitta ej uppstår.

Provdagen


 • Ta med riktigt Gott godis att ge som belöning.
 • Ta med utdrag/kvitto på medlemskap i SNWK eller annat SKK ansluten klubbs medlemskap tex SBK.
 • Ta med stamtavla/licens (Hundens registrerings bevis hos SKK eller tävlingslicens hos SKK)
 • Ta med vaccinationsintyg (Hunden skall vara minst 10 månader och inneha giltigt vaccinationsintyg enligt SKK)
 • Tänk på att hunden ska bära sele eller fast halsband på doftprovet. Halsband med strypfunktion, nosgrimmor eller så kallade "gå̊fint"-selar vars funktion är att dra åt är inte tillåtna. Hunden ska söka i koppel eller flexikoppel. Undantag är de förare som på grund av funktionsnedsättning är hindrade att ha sin hund kopplad. (måste meddelas vid anmälan) Se till att hunden är rastad innan så att inga olyckor sker under provet.

Din hund ska vara kopplad i ett max 2 meter koppel på provområdet. Se alltid till att din hund inte kommer för nära annan hund eller människa respektera andra deltagare. 

Godkänd

Ni blir godkända om hunden har lokaliserat rätt behållare med doftgömman. 


Underkänd

Doftprovet blir underkänt om::föraren meddelar "markerat" utan att hunden är vid rätt behållare

 • Om föraren pekar ut fel behållare efter att den meddelat "markerat".
 • Om föraren chansar på en behållare men hunden visar inga tecken på att känna igen doften
 • hunden uträttar sina behov under pågående sök
 • föraren avsiktligen vidrör en kartong
 • hunden avsiktligen har sönder en eller flera kartonger vid provtillfället.

Det är tillåtet att hunden lägger en tass eller buffar på en kartong under doftprov. Hund som biter, krafsar ordentligt eller sliter i kartongen blir underkänd.

Du anmäler dig till doftprov i tävlingssystemet SNWK Tävling. Innan du kan anmäla dig behöver du skapa ett förarkonto. Här hittar du en instruktion hur du skapar ett sådant konto.

Praktisk information

För att kunna anmäla dig till ett doftprov behöver du skapa ett tävlingskonto hos Svenska Nose Work Klubben (SNWK).

Ett konto måste skapas för varje människa som vill tävla, hunden kan tävla med flera förare. Det är gratis att skapa ett konto.

    1.Välj "mina sidor"

    2. Fyll i Skapa förarkonto till SNWK Tävling

 • Du får ett svars mail att du skapat ett konto.
 • Innan du kan börja använda ditt konto måste det verifieras och aktiveras. Följ instruktionerna i mailet.
 • Nu kan du logga in och fylla i alla uppgifter för dina hundar.
 • Dubbel kolla så du fyller i rätt uppgifter
 • Fyll i medlemskap i de SKK/ SBK klubbar du är medlem i.
 • Nu kan du anmäla dig till doftprov. https://www.snwk.se/kalender-dp/

För att få göra doftprov eller tävla i Nose Work måste du vara medlem i en SKK ansluten klubb. Vilket kan vara SNWK, SBK eller SKK rasklubbar.

Bli gärna medlem i Svenska Nose Work Klubben. https://hundar.skk.se/medlemsguiden

Medlemskapet kostar 250kr för 12 månader.

Hunden ska också vara registrerad eller ha tävlingslicens hos SKK. (medtag stamtavla/licens till provet). *

Hunden skall vara minst 10 månader och inneha giltigt vaccinationsintyg (medtag till provet).

* Om din hund inte är registrerad i Svenska Kennelklubben – och därför saknar ett registreringsnummer – måste du ha en tävlingslicens för att få delta på officiella tävlingar och prov i Nose Work.

Ansök här: https://www.skk.se/sv/prov-tavling/tips-rad/tavlingslicens/

Övrig info

Störningsdofter:

Vid doftprov inför NW2 och NW3 ska det förekomma minst två olika störningsdofter vilka ska placeras ut separat i minst sex av behållarna som saknar hydrolat. 

Löptik:

Eftersom Nose Work handlar om hudens luktsinne får eventuella löptikar inte tas in på området innan alla hundar har gjort sina sök. Löptiken startar sist. Tik som löper ska alltid bära tikskydd på provplatsen. Skulle din tik börja löpa innan provet så får du avboka din plats och ha den innestående. Meddela oss så tidigt som möjlig, så vi kan ta in reserver 

På SNWK hemsida kan du läsa mer om deras regler i deras regelverk.

https://snwk.se/wp-content/uploads/2022/06/SNWK-Slutligt-Regelverk-Nosework-2022_rev2.pdf<br>